Ботевград-Правец

БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ

делнично

6,40; 7,20; 8,00; 8,40; 9,20; 10,00; 10,40; 11,20; 12,00; 12,40; 13,20; 14,00; 14,40; 15,20; 16,00; 16,40; 17,20; 18,00; 18,40; 19,20;

празнично

7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 19,00

 

 Attention!

is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт /  /  /  / Ботевград-Правец